ΤΣΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - UNREGISTERED VERSION

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Atmos

Προϊόντα > Θέρμανση > Θέρμανση Στερεών > Λέβητας Ξύλου Πυρόλυσης

Λέβητες ξύλου ATMOS
Οι λέβητες Atmos εξασφαλίζουν οικονομία στην καύση. Ο θάλαμος καύσης είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα πάχους 6 mm.

Γενικές Πλήροφορίες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:
Οι λέβητες Atmos εξασφαλίζουν οικονομία στην καύση.
Ο θάλαμος καύσης είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα πάχους 6 mm.
Υψηλή απόδοση = χαμηλή κατανάλωση καυσίμου


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
Η πυρπόληση του ξύλου (αντίστροφη καύση) λαμβάνει χώρα στον κάτω θάλαμο (φλογοθάλαμο), όπου οδηγείται η φλόγα με βεβιασμένη κίνηση του αέρα, που την προκαλεί ο ανεμιστήρας αναρρόφησης.

ΕΛΕΓΧΟΣ:

  • Θερμοστατική βαλβίδα ρύθμισης αέρα καύσης Honeywell

  • Θερμοστάτης λέβητα

  • Θερμοστάτης ασφαλείας

  • Θερμοστάτης καυσαερίων-διακόπτει τη λειτουργία του ανεμιστήρα μόλις τελειώσουν τα καύσιμα.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ATMOS:


  • Δυνατότητα τροφοδότησης με ξύλα μεγάλου μήκους

  • Ο ανεμιστήρας εξασφαλίζει σταθερή και αποτελεσματική καύση

  • Ο ανεμιστήρας αναρρόφησης εμποδίζει τη διαφυγή καπνού στο λεβητοστάσιο και εξασφαλίζει αποτελεσματική καύση

  • Τέλεια πρόσβαση για καθάρισμα του λέβητα

  • Μετά την εξάντληση του καυσίμου ο θερμοστάτης καυσαερίων διακόπτει τη λειτουργία του ανεμιστήρα

  • Βρόγχος ψύξης για αποφυγή υπερθέρμανσηςΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Οι λέβητες Atmos έχουν μικρό μέγεθος και χαμηλό βάρος με αποτέλεσμα να είναι εύκολη η εγκατάστασή τους. Ο λέβητας πρέπει να είναι συνδεδεμένος είτε με τρίοδη θερμοστατική βαλβίδα είτε με το σύστημα Laddomat 21 έτσι ώστε η θερμοκρασία των επιστρεφόμενων να μην είναι κάτω από 65 °C. Η θερμοκρασία λειτουργίας του λέβητα πρέπει να διατηρείται ανάμεσα στους 80 και 90 °C. Συνίσταται η συνδεσμολογία με δοχείο αδρανείας. Οι λέβητες δεν πρέπει να εγκατασταθούν σε ζωτικούς χώρους αλλά σε ξεχωριστά, άμεσα αεριζόμενα δωμάτια.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
Η αντίστροφη καύση και οι κεραμικές πλάκες εξασφαλίζουν την τέλεια καύση και ελαχιστοποιούν τις εκπομπές επιβλαβών αερίων. Οι λέβητες εκπληρώνουν τα κριτήρια του φιλικού προς το περιβάλλον προϊόντος όπως ορίζεται στην οδηγία 13/2002 του υπουργείου περιβάλλοντος της Τσεχίας. Οι λέβητες εμπίπτουν σύμφωνα με τα πρότυπα CSN EN 303-5 στην κατηγορία ΙΙΙ. Έτσι εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού