ΤΣΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - UNREGISTERED VERSION

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Orlanski - Orlingo 30

Προϊόντα > Θέρμανση > Θέρμανση Στερεών > Λέβητας Ξύλου
  • Καύσιμο: Ξύλο, λίγνιτης, μπρικέτες

  • Ανώτατη θερμοκρασία λειτουργίας: 95°C

  • Ανώτατη πίεση λειτουργίας: 4 bar

  • Πίεση δοκιμής: 6 bar

  • Απόδοση: εώς 80%

  • Μεγάλος ενναλάκτης θερμότητας

  • Δυνατότητα εγκατάστασης σε κλειστό κύκλωμα θέρμανσηςΤεχνικά Χαρακτηριστικά

1.Θάλαμος καύσης
2.Συλλέκτης στάχτης
3.Κυκλοφορία νερού
4.Ενναλάκτης
5.Σχάρα

1.Θύρα συλλέκτη στάχτης
2.Θύρα τροφοδοσίας
3.Θύρα ενναλάκτη
4.Χερούλι
5.Καπναγωγός
6.Εισαγωγή κυκλώματος θέρμανσης
7.Σημείο σύνδεσης θερμοστάτη ελέγχου θερμοκρασίας (draft regulator)
8.Πρωτεύουσα θυρίδα αερισμού
9.Διάφραγμα δευτερεύοντος αερισμού
10.Σημείο σύνδεσης θερμομέτρου
11.Σημείο σύνδεσης θερμοστατικής βαλβίδας

Θάλαμος τροφοδοσίας

Θερμόμετρο

Μαντεμένια σχάρα φλογοθαλάμου

Χαλύβδινη θυρίδα

Ρύθμιση θυρίδας καπναγωγού

Εισαγωγή προς κύκλωμα θέρμανσης

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού